FSUNK

Të nderuar përfaqësues të medieve,

Ju informojmë që tashmë është hapur thirrja për akreditim të medieve për të mbuluar aktivitetet në kuadër të Kupës Botërore Universitare në Hendboll 2022.

Për të u akredituar, ju lutëm plotësojeni formularin në këtë link: https://wuchandball2022.com/page.aspx?id=1,28

Në rast që keni ndonjë pyetje rreth akreditimit apo çështjeve të tjera të ndërlidhura me mediet, ju lutëm na kontaktoni në media@wuchandball2022.com

Ju faleminderit!

8 Korrik, 2022