FSUNK

KOMISIONET E FSUNK-së PËR VITIN 2021-2024

1. Këshilli Profesional:

1.  Hasim Rushiti

2.  Besnik Morina

3.  Artan Kryeziu

2. Komisioni Disiplinor:

1. Driton Ramadani

2. Driton Balaj

3. Venera Aliu

3. Komisioni i Garave:

1.  Skender Sadiku

2.  Lulzim Ibri

3.  Valon Nikçi

4. Komisioni Arbitrar:

1. Osman Sertolli

2.  Enis Metolli

3.  Ardian Sallahu

5. Komisioni Mjekësor:

1. Egzon Daku

2. Edita Pllana

3. Enver Hasi

6.Komisioni për Akte Normative:

1. Flamur Hyseni

2. Gani  Ibrahimi

3. Avdyl Beqiri

7. Komisioni për Marketing:

1. Blerta Dibrani

2. Adelina Emini

3. Sara Fusha

Federata e Sporteve Universitare e Kosovës (FSUNK)