FSUNK

Bordi Ekzekutiv i FSUNK-së

 • Musa Selimi

  U.d. i Kryetarit në FSUNK

  Pozita: U.d. i Kryetarit në FSUNK Institucioni: Universiteti i Prishtinës Email: musa.selimi.fsunk@gmail.com

 • Flamur Hyseni

  Nënkryetar

  Pozita: Nënkryetar në FSUNK Institucioni: Universiteti "Kadri Zeka" Email: flamur.hyseni.fsunk@gmail.com

 • Fidan Hamiti

  Sekretar

  Pozita: Sekretar në FSUNK Institucioni: Universiteti i Prishtinës Email: fidan.hamiti.fsunk@gmail.com

 • Blerta Dibrani

  Anëtare e bordit

  Pozita: Anëtare e bordit në FSUNK Institucioni: Universiteti i Prishtinës Email: blerta.dibrani.fsunk@gmail.com

 • Përparim Avdullahu

  Anëtar i bordit

  Pozita: Anëtar i bordit në FSUNK Institucioni: Universiteti i Prizrenit Email: perparim.avdullahu.fsunk@gmail.com

 • Artan Tahiri

  Anëtar i Bordit

  Pozita: Anëtar i bordit në FSUNK Institucioni: Kolegji UBT Email: artan.tahiri.fsunk@gmail.com

 • Bekë Kuqi

  Anëtar i bordit

  Pozita: Anëtar i bordit në FSUNK Institucioni: Universiteti Haxhi "Haxhi Zeka" Email: beke.kuqi.fsunk@gmail.com

 • Minire Haziri Rexhepi

  Anëtare e Bordit

  Pozita: Anëtare e bordit në FSUNK Institucioni: Universiteti i "Kadri Zeka" Email: minire.rexhepi.fsunk@gmail.com

 • Fortesa Kaçiu

  Anëtare e Bordit

  Pozita: Anëtare e bordit në FSUNK Institucioni: Universiteti i Prishtinës Email: fortesa.kaciu.fsunk@gmail.com

Këshilli Mbikëqyrës i FSUNK-së

 • Bahri Gjinovci

  Anëtar i Këshillit

  Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në FSUNK Email:

 • Sara Fusha

  Anëtare e Këshillit

  Pozita: Anëtare e Këshillit Mbikëqyrës në FSUNK Email:

 • Ibish Mazreku

  Anëtar i Këshillit

  Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në FSUNK Email:

 • Artan Kryeziu

  Anëtar i Këshillit

  Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në FSUNK Email: