FSUNK

Bordi Ekzekutiv i FSUNK-së

 • Gani Ibrahimi

  Kryetar, U.d

  Pozita: Kryetar, U.d i FSUNK-së Email: gani.ibrahimi.fsunk@gmail.com

 • Venita Smakaj

  Sekretare e përgjithshme

  Pozita: Sekretare e përgjithshme e FSUNK-së Email: venita.smakaj.fsunk@gmail.com

 • Flamur Hyseni

  Nënkryetar

  Pozita: Nënkryetar në FSUNK Institucioni: Universiteti "Kadri Zeka" Email: flamur.hyseni.fsunk@gmail.com

 • Musa Selimi

  Anëtar i Bordit

  Pozita: Anëtar i Bordit në FSUNK Institucioni: Universiteti i Prishtinës Email: musa.selimi.fsunk@gmail.com

 • Përparim Avdullahu

  Anëtar i bordit

  Pozita: Anëtar i bordit në FSUNK Institucioni: Universiteti i Prizrenit Email: perparim.avdullahu.fsunk@gmail.com

 • Blerta Dibrani

  Anëtare e Bordit

  Pozita: Anëtare e Bordit në FSUNK Institucioni: Universiteti i Prishtinës Email: blerta.dibrani.fsunk@gmail.com

 • Afrim Selimaj

  Anëtar i Bordit

  Pozita: Anëtar i bordit në FSUNK Institucioni: Universiteti i Pejës Email: afrim.selimaj.fsunk@gmail.com

 • Adelina Emini

  Anëtare e Bordit

  Pozita: Anëtare e bordit në FSUNK Institucioni: Universiteti i Prishtinës Email: adelina.emini.fsunk@gmail.com

 • Abdyl Beqiri

  Anëtar i bordit

  Pozita: Anëtar i bordit në FSUNK Institucioni: Email: abdyl.beqiri.fsunk@gmail.com

Këshilli Mbikëqyrës i FSUNK-së

 • Fidan Hamiti

  Kryetar i Këshillit

  Pozita: Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës në FSUNK Email: fidan.hamiti@fsunk-kos.org

 • Bahri Gjinovci

  Anëtar i Këshillit

  Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në FSUNK Email:

 • Sara Fusha

  Anëtare e Këshillit

  Pozita: Anëtare e Këshillit Mbikëqyrës në FSUNK Email:

 • Ibish Mazreku

  Anëtar i Këshillit

  Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në FSUNK Email:

 • Artan Kryeziu

  Anëtar i Këshillit

  Pozita: Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në FSUNK Email: