FSUNK
Studentët pjesë e FSUNK-së, përmes një sesioni informues të mbajtur nga Kosovo Rugby Federation, u informuan rreth këtij sporti. 🏉
Përfaqësues nga KRF-ja prezantuan para studentëve një përmbledhje të rregullave kryesore dhe njohurive të përgjithshme të sportit të ragbit.
Me anë të këtij aktiviteti është synuar që të rinjtë të mësojnë më shumë rreth sportit të ragbit, të ushtrojnë së bashku me ekipet e ragbit të KRF-së, si dhe të iu krijohet mundësia që të regjistrohen edhe si lojtarë ragbi në federatë.
 
7 Dhjetor, 2021
Tags: