FSUNK

Dje FSUNK-ja u bë pjesë e aktiviteteve të organizuara nga Kosovo Olympic Committee, në Ditën Ndërkombëtare Olimpike. 🌲

Në emër të presidentit Musa Selimi, sekretarja Venita Smakaj mbolli pemën olimpike në kampusin e Universiteti i Prishtinës.

Gjatë kësaj dite, përfaqësues të federatave sportive vendore mbollën pemët e tyre në këtë hapësirë të UP-së, e cila nga tani e tutje do mbajë emrin këndi olimpik.

24 Qershor, 2020