FSUNK
27 Sht

Java Evropiane e Sportit ne Kosove/European Week of Sport in Kosovo dje pati folenë në Universitetin e Prishtinës, ku Federata e Sporteve Universitare e Kosovës (FSUNK), me ceremoni dhe aktivitete sportive shënoj këtë javë.🤾🏻‍♂️🤾🏻‍♀️ Ky aktivitet, sot, u fokusua në sportet universitare, ku në shënimin e kësaj jave, sot në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe…

20 Sht

Për të shënuar këtë ditë, FSUNK ka organizuar në Prishtinë dhe në Pejë gara në disiplina të ndryshme, si: Futsall (Femra dhe Meshkuj) , Basketboll 3 x 3 (Femra dhe Meshkuj), Mixed Beach – Volleyball , si dhe Ping Pong (Femra dhe Meshkuj. Ceremoninë solemne të kësaj ngjarjeje e hapi presidenti i Federatës së Sportit…