FSUNK
26 Qer

Sot Akademia për Lidership dhe Vullnetarizëm, në bashkëpunim ne FSUNK-në, vazhduan me ditën e dytë të Konferencës për Lidership dhe Vullnetarizëm. Gjatë ditës, personalitete eminente vendore dhe ndërkombëtare të sportit universitar prezantuan para studentëve pjesëmarrës në këtë aktivitet. Edhe studentët pjesëmarrës patën rastin që të jenë pjesë aktive e konferencës duke prezantuar pikëpamjet e tyre…