FSUNK

Federata e Sportit Universitare për herë të dytë po merrë pjesë në Javën Evropiane të Sportit në Kosovë,
Aktiviteti do të mbahet me 26 shtator në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit duke filluar nga ora 10:00
Paraqitja e ekipeve bëhet në emailin sportiuniversitar@gmail.com deri me 25 shtator ora 15:00.

Më 26 shtator 2019
10:15-10:30 Ceremonia e hapjes
10:30-10:45 Vallezim, Tango,
11:00-11:15 Gjimnastike,
11:30-12:00 Futsal- Femrat,
12:15-12:45 Futsal- Meshkujt,
13:00-13:20 Basketboll-3×3, Femrat,
13:30-13:50 Basketboll-3×3, Meshkujt,
14:00-14:20 Ping- Pong- Femrat,
14:30-14:50 Ping- Pong- Meshkujt,
15:00-15:30 Volejboll – Femrat,
15:30-16:00 Volejboll – Meshkujt.
16:00-16:20 Mbyllja e Aktivitetit, Zumba.

Shpërblime për vendin e I, II, III, mirënjohje dhe koktej për të gjithë garuesit.

16 Shtator, 2019