Liga Universitare 2022 – Futsall(Java 4)

April 28 2022, 00:00

Uni. Haxhi Zeka “2” 0:8 Uni. Shk. e Aplikuara