FSUNK

Federata e Sporteve Universitare e Kosovës sot ka berë një marrëveshje bashkëpunimi me Unionin Studentor të Kosovës
Qëllimi i kësaj marrëveshje është të lehtësojë dhe të rrisë bashkëpunimin për aktivitete sportive, në fushat e trajnimit, hulumtimit, konferencave shkencore, organizimin e seminareve, aktiviteteve sportive ndërkombetare.

27 Maj, 2019