FSUNK
15 Tet

Misioni i IOHSK-së është që të promovojë ngritje profesionale të profesorëve, studiuesve, studentëve dhe praktikuesve të fushave të shëndetit, sportit dhe kinezologjisë, duke e ngritur në nivele më të larta përsosmërinë dhe konkurrencën globale në këto drejtime.   U.D. e FSUNK-së, znj. Dielleza Shaqiri – Kelmendi ka përshëndetur krijimin e urave të bashkëpunimit ndërmjet Federatës…