FSUNK
17 Gus

1500 pjesëmarrës, përfshirë këtu 600 studentë, nga 105 shtete, morën pjesë në 15 punëtoritë dhe shtatë diskutimet e tryezave të rrumbullakëta, të mbajtura gjatë tri ditëve të Forumit Botëror të Federatës Ndërkombëtare të Sporteve Universitare, 2020. Pjesëmarrëse aktive në këtë forum ishte edhe Federata e Sporteve Universitare e Kosovës, e cila u përfaqësua nga presidenti…

12 Gus

Bordi i FSUNK-së ka mbajtur sot mbledhje virtuale të radhës, për të diskutuar rreth temave me rëndësi për sportin universitar, në veçanti për aktivitetet e mundshme që mund të organizohen në këtë kohë pandemie. Presidenti i FSUNK-së, Musa Selimi bëri hapjen e kësaj mbledhje, duke u dëshiruar së pari shëndet anëtarëve të bordit drejtues, studentëve dhe të…