FSUNK
24 Sht

Akademia e Liderëve Vullnetarë të FISU-së (FVLA) ka mbajtur sesionin më datë 7-9 shtator ku pjesë e këtij projekti unik të arsimit, i cili shërben si platformë e komunikimit ndërmjet studentëve liderë dhe federatave të sporteve universitare nga mbarë bota, është edhe studentja e Universitetit të Prishtinës dhe e FSUNK-së, Fortesa Kaçiu e cila u…